RSS Feed

Suomen Pienlainayhdistys pyrkii parantamaan pikavippitoimintaa

Comments Off on Suomen Pienlainayhdistys pyrkii parantamaan pikavippitoimintaa

February 26, 2012 by admin

Suomen Pienlainayhdistys on pikavippitoimintaa parantamaan perustettu yhdistys, johon kuului alun perin neljä suurinta pikavippialan yritystä. Yhdistys perustettiin vuonna 2007, ja tänä päivänä siihen kuuluu jo 13 alan suurinta ja luotettavinta yritystä. Pienlainayhdistykseen päästäkseen yritysten on hyväksyttävä Suomen Pienlainayhdistyksen eettiset säännöt, ja sitouduttava noudattamaan niitä.

Pienlainayhdistykseen kuuluvat yritykset yrittävät ajaa Suomeen otettavaksi käyttöön positiivista luottorekisteriä, joka on käytössä lähes jokaisessa muussa Euroopan maassa. Ainoat Euroopan maat, joissa positiivinen luottorekisteri ei Suomen lisäksi ole vielä käytössä, ovat Tanska ja Ranska.

Pienlainayhdistys ajaa monia asioita, joista olisi kuluttajille sekä rahallista, että muitakin hyötyjä. Myös positiivisesta luottorekisteristä olisi kuluttajille useita hyötyjä. Ensinnäkin ylivelkaantumista saataisiin vähenemään, kun velkakierteet voitaisiin katkaista ajoissa. Lisäksi positiivinen luottorekisteri voisi parhaassa tapauksessa mahdollistaa jopa sen, että maksuhäiriömerkinnänkin omaavat kuluttajat voisivat hakea heti lainaa ilman vakuuksia.

Suomen Pienlainayhdistys on myös ehdottanut, että riidattomat velkomusasiat siirrettäisiin suoraan ulosottoon. Jos velkomusasiat siirrettäisiin suoraan ulosottoon, tulisi maksukyvyttömille asiakkaille huomattavasti nykyistä vähemmän täysin turhia kuluja. Lisäksi Pienlainayhdistys on toivonut, että vipit saataisiin siirrettyä Finanssivalvonnan alaisuuteen. Finanssivalvonnalla olisi selkeästi paremmat resurssit valvoa toimintaa, ja viimeisimmätkin epärehelliset toimijat saataisiin kitkettyä alalta pois. Näin myös pikavippitoiminnan maine paranisi.


0 comment

Sorry, comments are closed.